Mga Session Guide mula sa National TOT

 

Mga session guide mula sa ilang kalahok sa National TOT sa PNU. Sana’y matulungan kayo ng mga ito sa inyong training.

 

Session Guide_Ang Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Tunguhin sa Proseso ng Patuturo-PakatutoSession Guide_Mga Aralin sa Ikalawang Markahan

Session Guide_Mga Katangian ng Wika at Panitikan sa Bagong Kurikulum

Session Guide_Walkthrough ng Gabay ng Guro Para sa Unang Markahan sa Grade 7_Filipino

Session Guide_The Philippine Roadmap to Literacy

Session Guide_Mga Batayang Kakayahan