Bagong Batayang Kakayahan at Lingguhang Tunguhin

Lingguhang Matrix 051112

Mga Batayang Kakayahan para sa Baitang7 05182012

Advertisements

Mga Session Guide mula sa National TOT

 

Mga session guide mula sa ilang kalahok sa National TOT sa PNU. Sana’y matulungan kayo ng mga ito sa inyong training.

 

Session Guide_Ang Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Tunguhin sa Proseso ng Patuturo-PakatutoSession Guide_Mga Aralin sa Ikalawang Markahan

Session Guide_Mga Katangian ng Wika at Panitikan sa Bagong Kurikulum

Session Guide_Walkthrough ng Gabay ng Guro Para sa Unang Markahan sa Grade 7_Filipino

Session Guide_The Philippine Roadmap to Literacy

Session Guide_Mga Batayang Kakayahan